Menu
 Government of Karnataka Logo

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 ಮತ್ತು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2014


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಇಲಾಖೆಅಂತರಜಾಲಾ
1 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆhttp://raitamitra.kar.nic.in/K
2 ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆhttp://www.karunadu.gov.in/ayush/karnataka.html
3 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆhttp://www.karnataka.gov.in/fisheries
4 ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆhttp://agmarknet.dac.gov.in/
5 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
6 ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆhttp://www.kannadasiri.kar.nic.in/archives
7 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆhttp://bbmp.gov.in/
8 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆhttp://www.backwardclasses.kar.nic.in/
9 ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರhttp://www.bdabangalore.org/
10 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರNULL
12345678910...