Menu
 Government of Karnataka Logo

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 ಮತ್ತು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2014

ಕ್ರ.ಸಂo ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ಅನ್ವಯ ದಾಖಲೆ
1 21.05.2018 ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಬಾಕಿ-ನೆನಪೋಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು pdf
2 22.05.2018 ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಬಾಕಿ-ನೆನಪೋಲೆ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು pdf
3 25.05.2018 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಅಸಮಂಜಸ ಕಾರಣಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು pdf
4 18.07.2018 7 ಹಾಗೂ7ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಳಂಬ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲು ಸಕಾಲ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸುವಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು pdf
5 27.08.2018 ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಬಾಕಿ-ನೆನಪೋಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು pdf
6 27.08.2018 ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಬಾಕಿ-ನೆನಪೋಲೆ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು pdf